ازمایشگاه انالیز کود شیمیایی و ثبت کودی

این ازمایشگاه مورد تایید موسسه تحقیقات خاک و اب کشور جهت انالیز کودهای شیمیایی و کود های الی و بهساز خاک می باشد

ازمایشگاه کود شیمیای :
ثبت کودی

توضیحات خدمت

در این   ازمایشگاه  کلیه انالیزهای   کود های شیمیایی   از جمله  کلیه عناصر فلزی معدنی  در فرمتهای محلول و کل و قابل جذب و کلاته  و ازت کل و ازت نیتراته و ازت امونیومی و ازت الی و فسفر  در تمام فرمها  و پتاسیم و  کلیه فلزات سنگین و اسید هیومیک و اسید فولویک و اسید امینه و اهن اورتو اورتو انجام میشود

خاک بهین آزما
[تهران، شهریار]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : آزمایش خاک، آزمایش کود شیمیایی، ازمایشگاه گیاه پزشکی، آزمایشگاه فیزیو لوزی گیاهی، آزمایشگاه اب و پساب، ازمایشگاه قرنطینه گیاه پزشکی، شیمی معدنی، خو.راک دام وطیور و ابزیان، ازمایشگاه کمپوست ، ازمایشگاه ورمی کمپوست، ازمایشگاه ثبت کودی
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 021-65539600