آزمایشگاه آب و پساب

در این ازمایشگاه کلیه انالیزهای مربوطه به ازمایش اب در اب شرب و کشاورزی و پساب از قبیل انیونها و کاتیونها و فلزات سنگین و بار میکروبی و تخم انگل و باکتریها و نماتد ها و دترجنت و چربی و اکسیژن محلول و فسفات و codو bodو , انجام می شود

ازمایشگاه اب شیمیایی :
ازمایشگاه اب میکروبی

توضیحات خدمت

در این ازمایشگاه کلیه   انالیزهای مربوطه به ازمایش اب  در اب شرب و کشاورزی و پساب از قبیل انیونها و کاتیونها و فلزات سنگین و بار میکروبی و تخم انگل و باکتریها و نماتد ها  و دترجنت و چربی  و اکسیژن محلول و فسفات و codو bodو , انجام می شود. همچنین جهت واحد های  صنعتی   ضرایب لانژیه و خوردگی نیز اندازه گرفته می شود .

خاک بهین آزما
[تهران، شهریار]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : آزمایش خاک، آزمایش کود شیمیایی، ازمایشگاه گیاه پزشکی، آزمایشگاه فیزیو لوزی گیاهی، آزمایشگاه اب و پساب، ازمایشگاه قرنطینه گیاه پزشکی، شیمی معدنی، خو.راک دام وطیور و ابزیان، ازمایشگاه کمپوست ، ازمایشگاه ورمی کمپوست، ازمایشگاه ثبت کودی
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 021-65539600