آزمایشگاه خوراک دام و طیور و ابزیان

در این آزمایشگاه کلیه آنالیزهای مربوطه به خوراک دام و طیور از جمله عناصر معدنی و قابلیت هضم و مایکوتوکسین ها وخاکستر و انرزی اندازه گیری می گردد

ازمایشگاه خورک دام :
ازمایشگاه خوراک ابزیان
ازمایشگاه تغذیه دام :
انالیز خوراک دام
ازمایشگاه خوراک طیور :
ازمایشگاه سموم در خوراک دام

توضیحات خدمت

دامنه فعالیت این ازمایشگاه 

آنالیز شیمیایی و فیزیکی و جستجوی میکروبی در مواد اولیه و خوراک اماده دام و طیور و آبزیان می باشد

شامل :

 • پروتئین خام  -  CP
 •  پروتئین قابل هضم - D P
 • چربی -  EE
 • رطوبت -  MOIS 
 • ما ده خشک DM
 • اوره کیفی            
 • اوره کمی              
 • خاکستر -  ASH   
 • ازت آزاد -  TVN   
 • فیبرخام -  CF
 • NDF 
 • ADF 
 • کلسیم -   Ca   
 • فسفر -P
 • فسفر قا بل دسترس 
 • سدیم -  Na   
 • منیزیم - Mg   
 • مس - cu 
 • روی - Zn 
 • منگنز - Mn
 • فلوئور- F
 • نمک - Nacl 
 • پراکسید PEROX
 • پراکسید استخراجی   
 •  انرژی خام           
 •  کربوهیدرات  
 • جستجوی زئولیت در پودر ماهی                                                    
 • متا بی سولفیت
 • کشت میکروبی (باکتریایی و قارچی)
 •  جستجو مایکوتوکسین ها
 • اکرا توکسین                                                             
 • آفلا توکسین  
 • زرا لئون
 • فیبر خام فیبر محلول در شوینده خنثی و فیبر محلول در شوینده اسیدی و لیگنین
خاک بهین آزما
[تهران، شهریار]
 • نوع فعالیت: خدمات
 • خدمات/محصولات : آزمایش خاک، آزمایش کود شیمیایی، ازمایشگاه گیاه پزشکی، آزمایشگاه فیزیو لوزی گیاهی، آزمایشگاه اب و پساب، ازمایشگاه قرنطینه گیاه پزشکی، شیمی معدنی، خو.راک دام وطیور و ابزیان، ازمایشگاه کمپوست ، ازمایشگاه ورمی کمپوست، ازمایشگاه ثبت کودی
 • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
 • تلفن: 021-65539600