روشهای نمونه برداری از اب کشاورزی

نمونه بردارس صحیح از اب درستی نتایج ازمون را تضمین خواهد کرد.

نمونه برداری اب :
نمونه برداری اب شیمیایی

توضیحات خدمت

م

طریقه نمونه برداری آب :

ابتدا باید ظرف یک لیتری یا دو لیتری تهیه نمود ( بطری های آب معدنی  مناسب می باشد ) بعد از 3 الی 4 بار شستن ظرف با همان آب مورد آزمایش ظرف را ازآب مورد نظر پر کرده و سپس مشخصات آب از قبیل نام کشاورز ، تاریخ نمونه برداری ، منبع آب ( چاه یا قنات ) مکان نمونه برداری به شیشه آب بچسبانید ، از جاهایی که نمونه برداری انجام میشود باید 8 الی 10 ساعت فعالیت داشته باشد یعنی آب به صورت مانداب نباشد . 

خاک بهین آزما
[تهران، شهریار]
  • نوع فعالیت: خدمات
  • خدمات/محصولات : آزمایش خاک، آزمایش کود شیمیایی، ازمایشگاه گیاه پزشکی، آزمایشگاه فیزیو لوزی گیاهی، آزمایشگاه اب و پساب، ازمایشگاه قرنطینه گیاه پزشکی، شیمی معدنی، خو.راک دام وطیور و ابزیان، ازمایشگاه کمپوست ، ازمایشگاه ورمی کمپوست، ازمایشگاه ثبت کودی
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 021-65539600